Sinds de start van de autorijschool in 1992 heeft Arie Stolte zich, naast het geven van reguliere auto- en theorielessen, ook gespecialiseerd in het lesgeven aan cursisten die een andere aanpak nodig hebben, vanwege uiteenlopende redenen. 

 

Hiervoor heeft hij diverse opleidingen gevolgd op het gebied van o.a. verkeersangst-, rijvaardigheids- en opfriscursussen. 

 

Daarnaast is Arie begin 2010 begonnen met het volgen van een opleiding speciaal voor het geven van rijlessen aan leerlingen met een autistiforme stoornis.

Op dit moment zijn er weinig autorijscholen die maatwerk kunnen leveren voor deze doelgroep.

 

Mogelijkheden:

 

Een kennismakingsgesprek met de cursist (en ouders/begeleiders)

Tijdens dit gesprek wordt uitleg gegeven over de manier van lesgeven, de duur van het traject en de verschillende fases. Verder zal er aan de cursist gevraagd worden wat voor verwachtingen er zij en wat de ervaringen van de cursist in het verkeer zijn. 

 

Proefles

Het is mogelijk om 1 of meerdere proefles(sen) te volgen. Het is een eerste kennismaking voor de cursist en voor de rij-instructeur de mogelijkheid om aan de hand hiervan een goed advies te kunnen geven. 

Voor deze proeflessen geldt de regulier lesprijs.

 

Praktijklessen

Het volgen van de praktijkles gaat via eenvaste opbouw van de rijles. Er wordt individueel les gegeven, dus zonder dat er een andere cursist bij aanwezigis.

Voorafgaande aan iedere rijles zal eerst worden doorgenomen wat de cursist kan verwachten, zodat verrassingen zoveel mogelijk worden voorkomen. 

Door het volgen van de volledige opleiding en de jaarlijks terugkerende intervisie dagen is het toegestaan het logo van www.rijles-en-autisme.nl te gebruiken.   Op deze site site kunt u zien of een autorijschool daadwerkelijk erkend is of niet.

 

Door het volgen van de volledige opleiding en de jaarlijks terugkerende intervisie dagen is het toegestaan het logo van www.rijles-en-autisme.nl te gebruiken.

 

Op deze site kunt u zien of autorijschool daadwerkelijk erkend is of niet.